6 באוקטובר 2015

מחווה ליצירתו של שאול בן שאול: שירי הייקו ויצירות נוספות

בקרקס הנודד
תוהה על מהות הקיום
בעברית פלאית
הלא היא היא המולדת האמיתית -
שם אני מוסד של איש אחד.

(בקרקס הנודד / שאול בן שאול)

אמנות הצמצום / דן פגיס

בהתחלה הוא מאמין שהאחו הזה השופע ניתן לו כולו, אלפי הפתעות ירוקות. אחר כך הוא רואה שאיננו יכול לחיות באי סדר כזה. אמנם עלי העשב אינם גבוהים, הם מגיעים רק עד ברכיו, אפילו רק עד קרסוליו. אבל זהו מבוך מפותל: אין כאן שביל, יש כאן שבילים לאין-ספור: הוא חופשי לפנות אל כל רוח, הוא הולך לאיבוד. ובכן, הוא בוחר בצמצום! לא אחו, אלא חלקת דשא קטנה; לא חלקה, אלא שלושה עלי עשב; לא שלושה, לא אחד (וכאן נדמה לו שהוא מגיע לעיקר), אף לא עלה אחד, אלא ציור של עלה. הנה המיצוי. רק בסוף, לאחר שתלה אותו על הקיר, הוא רואה: ציור העלה הכולל את האחו כולו, גם שולל את האחו כולו.